MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ
Zavod za sestrinstvo “prof. dr. sc. Radivoje Radić”
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA
I U PUBLIKACIJAMA

10. SVIBNJA 2019. / VIKARIJAT OSIJEK / Osijek, Hrvatska

REGISTRACIJA, KOTIZACIJA I SMJEŠTAJ

PETAK 10. SVIBNJA 2019. - VIKARIJAT OSIJEK

08:30 – 09:30

Registracija sudionika

09:30 – 10:00

Otvaranje seminara (pozdravna riječ organizatora)

POZVANA PREDAVANJA/INFORMATIVNE RADIONICE

Moderator simpozija: Kasandra Musović (HRV)

10:00 – 10:30

Od ideje do uspješnog predavanja na znanstveno-stručnom skupu

Dr. sc. Nada PRLIĆ, prof., viša znanstvena suradnica; Osijek (HRV)

10:30 – 11:00

Poster kao oblik pisane i usmene komunikacije: smjernice za oblikovanje i izlaganje

Doc. dr. sc. Robert LOVRIĆ; Osijek (HRV)

11:00 – 11:30

Primjena suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u istraživanju iz područja zdravstvene skrbi

Prof. dr. sc. Boštjan ŽVANUT; Izola (SVN)

 

11:30 – 11:45 Pauza za kavu

11:45 – 13:15

Objavljivanje istraživanja (Kako objaviti istraživački rad): strategije za uspjeh

Prof. dr. sc. Patricia G. MORTON; Salt Lake City (USA)

13:15 – 13:45

Komunikacija s urednikom časopisa i proces recenzije rada

Prof. dr. sc. Dragana MILUTINOVIĆ; Novi Sad (SRB)

 

13:45 – 14:30 Pauza za ručak

14:30 – 15:00

Objavljivanje vašeg uratka: odabir odgovarajućeg časopisa (VIDEO KONFERENCIJA)

Prof. dr. sc. Marilyn H. OERMANN; Durham, North Carolina (USA)

15:00 – 15:30

Kako pripremiti i izlagati završni i diplomski rad: smjernice za studente

Doc. dr. sc. Štefica MIKŠIĆ; Osijek (HRV)

15:30 – 15:50

Medicinski jezik u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika

Doc. dr. Borko BARABAN; Osijek (HRV)

15:55 – 16:55

OKRUGLI STOL - Voditelj: Kasandra Musović (HRV); Sudionici: svi nazočni

TEMA: Izazovi i poteškoće zdravstvenih djelatnika pri usmenom i pisanom izražavanju na

znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Pozvani govornici:

· Patricia G. MORTON (USA)

· Dragana MILUTINOVIĆ (SRB)

· Boštjan ŽVANUT (SVN)

· Nada PRLIĆ (HRV)

· Robert LOVRIĆ (HRV)

· Štefica MIKŠIĆ (HRV)

· Borko BARABAN (HRV)

17:00 zatvaranje simpozija

17:00 Svečano obilježavanje Međunarodnoga dana sestrinstva