MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ
Zavod za sestrinstvo “prof. dr. sc. Radivoje Radić”
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA
I U PUBLIKACIJAMA

10. SVIBNJA 2019. / VIKARIJAT OSIJEK / Osijek, Hrvatska

Teme pozvanih predavanja/informativnih radionica i okruglog stola osigurat će odgovore na sljedeća pitanja:

 

  • Kako se psihofizički pripremiti za javni nastup na znanstveno-stručnim skupovima?  
  • Kako pripremiti i održati predavanje na znanstveno-stručnim skupovima?
  • Kako oblikovati i izložiti poster na znanstveno-stručnim skupovima?
  • Kako pripremiti članak za objavu u znanstvenom i stručnom časopisu?
  • Kako komunicirati s uredništvom stručnih i znanstvenih časopisa?
  • Kako pratiti i razumjeti tijek postupka recenzije članka u časopisu?  
  • Kako pripremiti i izlagati završni i diplomski rad studenata? 
  • Kako se koristiti suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (ICT) u istraživanju? 
  • Kako se koristiti medicinskim jezikom usklađenim sa svim standardnojezičnim normama?

POKROVITELJI